Село Бели мел. Историята на едно китно селце. II част.

   Друга местна забележителност е черквата “Света Троица”, която се намира на около 300 м. северно от центъра на селото.
     Най-вероятно е построена в периода 11-13-ти век, върху останки от римски градеж, разрушена при погрома на Чипровското въстание през 1688 г., а по-късно възстановявана и достроявана. Днес църквата е еднокорабна, едноабсидна с полуцилиндричен свод и двускатен покрив с каменни плочи. Наосът и абсидата  са строени през 17-ти век, притворът през 18-ти, а откритата нартика е от още по-късен период. Иконостасът е изработен от неизвестен майстор. Той е таблен с частична резбена украса и позлата по кръста, рапидите и венчилката, по лозницата, царските двери и венчилките над царската и дяконските двери. Подиконните пана са изписани със сцените от “шестоднева”. Резбата се състои главно от растителни мотиви, подредени в симетрични композиции – шестлистни цветчета, палмети, гроздове. Лозницата е с  ажурна резба изработена от цяла дъска. Царските икони са с дарителски надписи от 1863 г. Владишкият трон и един от проскинитариите са с резбовани дарителски надписи от 1907 г., в горната си част с щампована декорация по страниците. Има два каменни свещника от 1851 г. Антиминиса от олтарния престол е от 1874 г.

     Според специалисти, занимавали се с църковната архитектура и живопис в Северозападна България, в основната си част иконостасът на белимелската църква е изписан от пътуващия зограф – майстор Данаил от Щип, който е работил в този край през втората половина на 60-те години на 19-ти век. Смята се, че само иконите от царския ред са рисувани от художника, който е изографисал параклиса на Чипровския манастир. Тези икони (датирани от 1883 г.) са подарени от местните жители Никола Андреев, Пено Попов, свещеник Димитрий, Иван Мицов и други. В църквата “Св. Троица” са запазени и други ценни икони, сред които могат да се посочат икона на Исус Христос, рисувана от тревненския зограф Цаню Захариев през 1824 г. и икона на св. Димитър, изографисана от поп Ганчо през 1816 г.  Две икони – на Света богородица с младенеца и Св.Георги на кон се намират в Историческия музей гр.Чипровци.
Интерес представлява и лапидариумът от надгробни кръстове с различна форма и украса, датиращи от периода 1800 – 1894 година. Сред този своеобразен каменен регистър на починалите белимелци през 19-ти век, се намира и паметник с форма на  кръст, от чийто надпис се разбира, че там е погребан руският офицер Михаил Иванович, загинал по време на разузнавателна акция в Освободителната   война от 1877-1878 г. В градинката пред кметството, през 1968 г. е издигнат паметник на руския войн, представляващ  релефно изображение на  конник, също дело на скулптура Д.Ганчев.  

Църквата “Св. Троица” е обявена за паметник на културата с местно значение с П. № 2585/05.07.1979 – НИПК.
     
    Сред десетките старопечатни книги, запазени в храма през 1996 г., е открит екземпляр от първото издание на “Неделника” на Софроний Врачански от 1806 г. Находката е уникална, тъй като първото издание на “Неделника” е отпечатано в 1000 екземпляра в румънския град Римник. Върху територията на цялата област Монтана досега е открито само още едно издание на тази Софрониева творба, но това е вече второ издание от средата на 19-и век.  Екземплярът от “Неделника”, открит в белимелската черква, е най-добре запазеният от трите известни досега творби от това първо издание.   По страниците му личат следи от свещи, което от своя страна е знак с не по-малка положителна стойност, тъй като показва значимия интерес, който са проявявали местните жители към посоченото издание. Върху последните му страници са оставени и няколко приписки, съобщаващи за различни събития от живота на селището.В една от тях се съобщава, че през “лето 1853-то” е открито килийно училище, което свидетелства за будния дух на населението на Бели мел по това време.

     Откраднатата преди години  храмова икона на "Света Троица" за, която населението събра средства, е поставена за събора на селото на " Свети Дух". Иконата е направена от Веска Николова.    
     Кръста и рипидите над олтара в църквата е изработен отново, по копие на старият. Майстор на кръста е Монислав Желязков, а изографисването  е дело на Теодора Тимова.    Хората от Бели мел продължават да правят дарения за своята църква и през 2009 година възстановят и повредената  икона на "Св.Архангел Михаил" от олтара. Иконата е сложена на празника Цветница . Изработена е от  Теодора Тимова.


   Жителите се сплотяват около църквата и няма човек, който дали с доброволен труд или с дарение да не се е включил за да бъде църквата възстановена.
   В църквата има постоянна изложба от предмети открити при нейното реставриране. 


Сред  дарителите са: 
     Пламка Макевеева и Иван Стоянов Петров, Симеон Пешов-президент на "Главболгарстрой", дядо Генадий - игумена на троянския манастир, Александра Костова, Пенка Йорданова Младенова, Емил Франков, Поля Станчева, Мирослав Денков Тодоров, Камен Христов, Димитър Ванюшев, Николай /Колинс/, Цветелина и Манол Петкови  и много други...

Изготвил:  Р. Димитрова – кмет на с. Бели мел от 2003 до 2011 година
Край на втора част.
Sociofluid

Related Posts with Thumbnails